Cuộc chiến nội tâm của những người Đàn ông

Cuộc chiến nội tâm của những người Đàn ông

Có câu nói rằng, để đánh giá một người đàn ông, bạn không thể nhìn vào tất cả những yếu tố như thân thế, tiền tài, ngoại hình, mà phải nhìn vào cuộc chiến của trong nội tâm của con người ấy.

Gã mong muốn điều gì, khao khát điều gì, muốn thực hiện một điều mà trong mắt người khác là lớn không tưởng ra sao. Tất cả những thứ ấy mới là những điều ảnh hưởng đến từng quyết định nhỏ sau này trong cuộc đời gã. Bởi lẽ, sau cùng, đàn ông là tất cả những điều hắn tự làm ra cho bản thân và những gì xung quanh.

Một kẻ mang lý tưởng lớn, nếu có đủ cả khả năng thực hiện, thì nhất định sẽ trở thành vĩ đại.

Chính vì thế, bạn của tôi ạ, bạn biết rằng mình còn thiếu điều gì rồi đấy. Khả năng thực hiện ước mơ của mình, rõ ràng từ thứ một, từ A đến Z.

Những gì chưa biết rồi sẽ học được. Quan trọng rằng ban đầu mỗi người trong tâm mình đã muốn đi.

- Lu -

Nguồn: Mannup

← Bài trước Bài sau →