Mannup Quote 2

Mannup Quote 2

“Nếu bạn có một mục tiêu thì đừng dừng bước trước bất cứ trở ngại nào, hãy cứ húc tung thách thức để chinh phục ước mơ”.

Scource: Mannup

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận