Mannup Quote 1

Mannup Quote 1

" Thước đo một người đàn ông không phải khoảnh khắc anh ta thoải mái và nhàn hạ mà tại thời điểm anh ấy tranh luận và đối mặt với thử thách! "

 

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận