Đàn ông có cái

Đàn ông có cái "Luật bất thành văn", được gọi là Men Codes

Đàn ông có cái "Luật bất thành văn", được gọi là Men Codes. Tóm 10 cái Men Codes nó vầy:

10. Đàn ông giúp bạn mình chuyển nhà (cái này ở nước ngoài là chính, ở VN là phụ 😛)

09. Đàn ông chẳng bao giờ kể lại chuyện gì đã xảy ra ở tiệc độc thân (Bachelor Party)

08. Đàn ông luôn phải biết trả ơn và trả nợ

07. Đàn ông trả tiền beer khi bạn mình bị bồ đá hay bị đuổi việc

06. Đàn ông luôn sẵn sàng đóng vai phụ cho bạn mình khi cần thiết

05. Đàn ông không hại bạn mình trong công việc

04. Đàn ông không nói xấu bạn mình để nâng mình lên trước phụ nữ

03. Đàn ông không né trách nhiệm bao vòng beer khi tới lượt mình

02. Đàn ông luôn bảo vệ bạn mình

01. Đàn ông không cua/thả thính gái của bạn mình

Anh em R8 thấy như vậy đã đủ để làm 1 người đàn ông đích thực chưa nhỉ? 😉

#R8ckie_Style #man

Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận